Κεραία LTE

Post Image

Περιγραφή:

Κεραία LTE (ch 21-60) τύπου Yagi 13 κατευθυντικών στοιχείων , με δίπολο διπλού V και ανακλαστήρα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

– Channel: 21-60
– Gain: dB 12
– F/B ratio: 26
– Length:mm 1180
– Wind load» 800 N/m2 :N 73 , 1100 N/m2: N 100.3
– Wind pressure N/m2 800 1100
– Wind speed Km/h 130 150