ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ – ΠΟΛΥΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Post Image

Κεντρικός Ενισχυτής 3 είσοδοι, 1 έξοδος Είσοδοι: BI+FM-BIII-UHF Ενίσχυση: BI +FM 24 dB BIII 24dB UHF 30dB Ρύθμιση : 0 – 15 Db σε όλες τις εισόδους Στάθμη εξόδου: 117 dBμV Στάθμη θορύβου: < 6 dB Κατανάλωση: 1,8 W Συνδέσεις με F connectors Στη συσκευασία υπάρχει κατσαβίδι για τις ρυθμίσεις

Post Image

MAP 315K Ενισχυτής ιστού για επίγεια ψηφιακά & αναλογικά + τροφοδοτικό. 2 είσοδοι: VHF – UHF – UHF Ενίσχυση: VHF 34 dΒ * UHF 40 dΒ Ρύθμιση: 0 – 15 dB Στάθμη εξόδου: 108 dΒμV Στάθμη θορύβου: VHF < 5 dΒ * UHF < 8 dΒ Κατανάλωση: 95 mA max. Σύνδεση με F connectors Συνοδεύεται […]